Dosen

Daftar Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD Bandung

No.
Nama Dosen Tetap
Jabatan Akademik
Gelar Akademik
Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT
Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)
(2)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Asep Saeful Muhtadi
Guru Besar/IVc
Prof.
Dr.
MA.
S1 Usuludin IAIN SGD
S2 Kajian Asia
     Selatan USA
S3 Komunikasi UNPAD
S2 Kajian Asia
S3Komunikasi
2
Enjang AS
Lektor/IVa
Dr. M.Si., M.Ag.
S1Dakwah IAIN SGD
S2 Ilmu Komunikasi UNPAD
S2 SMI IAIN Bandung
S3 Ilmu Komunikasi UNPAD
S1 Dakwah
S2 Komunikasi
S2 Studi Masyarakat
S 3 Komunikasi
3
Ujang Saefullah
Lektor Kepala/IVa
Dr.
M.Si.
S1Usuludin IAIN SGD
S2 Ilmu Sosial UNPAD
S3 Komunikasi UNPAD
S1 Dakwah
S3 Ilmu Komunikasi
4
Darajat Wibawa
Lektor/IVa
Dr. S.Sos., M.Si
S1 Jurnalistik UNINUS
S1Ilmu Sosial UNPAD
S3 Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
S3 Komunikasi
5
Hikmat
Lektor Kepala/IVa
Dr. M.Ag.
S1 Tarbiyah IAIN SGD
S2 SMI UIN Bandung
S3 Pendidikan Nilai UPI Bandung
S1 Pendidikan
S2 Studi
     Masyarakat
S3 Pendidikan
6
Abdul Rasyid
Lektor/IIIc
Dr. M.Si
S1 IAIN Jambi
S2 KomunikasiUNPAD
S3 KomunikasiUNPAD
S1 Dakwah
S2 Komunikasi
S3 Komunikasi
7
Zaenal Mukarom
Lektor Kepala/IVb
Dr. M.Si
S1 IAIN SGD Bandung
S2 Komunikasi Unisba
S3 Komunikasi UNPAD
S1 Dakwah
S2 Komunikasi
S3 Komunikasi
8
Imron Rosyadi
Lektor/IIId
Dr. M.Si
S1Komunikasi UNISBA
S2 Ilmu Sosial UNPAD
S 3 Ilmu Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
S 3 Komunikasi
9
Khoerudin
Lektor Kepala/IVa
Dr. M.Si
S 1 Ilmu Sosial
S2 Ilmu Sosial UNPAD
S 3 Ilmu Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
S 3 Komunikasi
10
Aef Wahyudin
Lektor/IIId
Dr. M.Si
S 1 Ilmu Dakwah
S2 Ilmu Sosial UNPAD
S 3 Ilmu Komunikasi UNPAD
S1 Dakwah
S2 Komunikasi
S 3 Komunikasi
11
Dadan Anugrah
Lektor/IIId
Dr. M.Si
S 1 Ilmu Dakwah
S2 Ilmu Sosial UNPAD
S 3 Ilmu Komunikasi UNPAD
S1 Dakwah
S2 Komunikasi
S 3 Komunikasi
12
Yusuf Rahmat Allolangi
Lektor Kepala/IVa
Drs.
MM
S1 AN LAN
S2 MSDM UNWIM
S1 Public Relations
S2 Manajemen
13
Cecep Suryana
Lektor Kepala/IVa
Dr.
M.Si.
S1Usluludin IAIN SGD
S2 Ilmu Sosial UNPAD
S3 Uninus
S1 Dakwah
S2 Komunikasi
S3 Pendidikan
14
A.S. Haris Sumadiria
Lektor/IIId
Drs.  M.Si.
S1 Publisistik UNPAD
S2 Ilmu Sosial UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
15
Subagio Budi Prajitno
Lektor/IIId
S.Sos.
S1 Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
16
Ahmad Mukhyar
Asisten Ahli/IIIb
S.Sos., M.Si.
S1 Komunikasi UIN BDG
S2 Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
17
Dzulfikar
/Asisten AhliIIIb
S.Si.,
S1 Biologi UNSUD
S1 Sains
18
Muhamad Khoyin
Lektor/IIId
Drs. M.Ag
S1 Bahasa Arab
S2 Ekonomi Islam SGD Bandung
S1 Bahasa Arab
S2 Ekonomi Islam
19
Betty Tresnawaty
Asisten Ahli/IIId
Dr. S.Sos., M.Ikom
S1Komunikasi UNPAD
S2 KomunikasiUNPAD
S3 Ilmu Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi

S3 Komunikasi

20
Encep Dulwahab
Asisten Ahli/IIId
S.Sos., M.Ikom
S1 Komunikasi UIN
S2 Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
21
Dyah Rahmi Astuti
Asisten Ahli/IIId
S.Sos, M.Si
S1 Dakwah UIN BDG
S2 Komunikasi UNISBA
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
22
Enjang Muhaimin
Asisten Ahli/IIId
Dr. Drs. M.Ag
S1 Usuludin IAIN
S2 Dakwah IAIN SGD Bandung
S3 Komunikasi Unpad
S1 Dakwah
S2 Dakwah
S3 Komunikasi
23
Rojudin
Asisten Ahli/IIId
Drs. M.Ag.
S1 Usuludin IAIN SGD Bandung
S2 Studi Dakwah
S1 Dakwah
S2 Studi Dakwah
24
Marlida Maulidawati
Asisten Ahli/IIIa
S.Sos
S1 Kmunikasi
UNISBA
S1 Komunikasi
25
Paryati
Asisten Ahli/IIID
S.Sos. M.Si.
S1 UNINUS
S2 Komunikasi UNPAD
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
26
Abdul Aziz Ma’arif
Asisten Ahli/IIIb
S.Sos., M.Si.
S1 Komunikasi UNISBA
S2 KomunikasiUNISBA
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
27
Rusmulyadi
Asisten Ahli/IIIb
S.Ag., M.Si.
S1 UIN JKT KPI
S2 Komunikasi UI
S1 Komunikasi
S2 Komunikasi
28
Lida Imelda Cholidah
Penata Muda/IIIc
S.Sos.
S1 Komunikasi UIN Bandung
S1 Komunikasi
29
Dono Darsono
Asisten Ahli/IIId
Dr. S.S., M.Ag
S1B. Inggris STBA
S2 SMI IAIN SGD Bandung
S3 Komunikasi UNPAD
S1 Bahasa Inggris
S2 Dakwah
S3 Komunikasi